Salgsbetingelser 2016-12-04T14:23:57+00:00

Salgsbetingelser

Online køb

Det er sikkert og enkelt at handle i Coffee Prints webshop. Når du gennemfører en ordre på www.coffeeprints.dk, vil du automatisk få tilsendt en ordrebekræftelse via e-mail.
Sørg altid for at tjekke at du har oplyst din adresse korrekt og at du har skrevet din mailadresse korrekt. Hvis der er fejl i den oplyste mailadresse, vil du ikke modtage ordrebekræftelse.

Vi tager forbehold for tastefejl, prisfejl, udsolgte/udgåede varer og leveringssvigt fra vores leverandører.

Du kan altid finde de gældende salgs- og leveringsbetingelser på denne side.

Bytteservice
Du kan bytte alle varer du har købt på www.coffeeprints.dk i vores butik på Provstevej eller sende dem retur. Du betaler selv returportoen. Varen skal være i salgsbar stand, for refundering.

Har du valgt at få sendt varen som en gave til en tredje person, så kan gavemodtageren ligeledes nemt bytte varen på:
Coffeeprints
Provstevej 10
2400 København NV

Fortrydelsesret
Ifølge dansk lovgivning har du altid 14 dages returret fra modtagelsen af varen.  Ved ordrer hvor levering, efter ønske fra kunden, finder sted på et senere tidspunkt, f.eks. ved gavekort, udvider vi fristen til modtageren har fået sin gave. Dvs. at du trygt kan købe dine gaver i god tid, da modtageren altid kan returnere varen op til 14 dage efter, at den er modtaget.

Fortrydelsesretten forudsætter dog, at varen returneres i væsentlig samme stand og mængde som ved modtagelsen. Alle prismærker og mærkater skal være ubrudt. Fortrydelsesretten bortfalder derfor, hvis du bruger varen på en måde, som helt åbenbart forringer varens salgsværdi væsentligt.

Når du returnerer din vare med posten, kan du evt. genbruge emballagen, som du har modtaget dit indkøb i. Du bedes vedlægge den sidste del af din følgeseddel og notere om du ønsker at bytte varen eller om du ønsker pengene indbetalt på din konto. Hvis du vælger det sidste, så husk at notere dit kontonummer.

Vi returnerer dit tilgodehavende, så snart vi har modtaget din vare og kontrolleret, at varen lever op til betingelserne for fortrydelsesretten. Du kan naturligvis ikke få mere udbetalt, end der står på fakturaen.

Hvis du har fortrudt dit køb, eller skal have din vare byttet, skal du selv betale for returfragten og evt. fremsendelse af ny vare. Alternativt kan du altid bytte i butikken. Her kan du bytte til en anden vare eller få et tilgodebevis. Medbring blot din følgeseddel, som du modtog sammen med varen. Varer sendt til os pr. efterkrav vil ikke blive modtaget.

Returadresse
Coffeeprints
Provstevej 10
2400 København NV
(husk: vedhæft kvittering)

Har du spørgsmål vedrørende din ordre eller bytte/retur-muligheder, er du velkommen til kontakte os:

Mail: [email protected]
Tlf.: 61 708 718

Reklamation
Er der tale om fejl eller mangler ved varen kan du klage til ovenstående mail, adresse eller telefonnummer. Du har 2 års reklamationsret fra den dag varen er modtaget. Husk at gemme din kvittering.

Du er velkommen til at få ombyttet varen i vores butikker på Provstevej, men du kan også vælge at returnere varen med postvæsnet til ovenstående adresse. Når der er tale om fejl og mangler refunderer vi naturligvis portoen, såfremt reklamationen er berettiget.

Det er dog en forudsætning, at disse fejl eller mangler ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd, der har medført manglen. Du skal reklamere inden rimelig tid, efter du har konstateret manglen. Vi forbeholder os ret til at afhjælpe en mangel/erstatte med en ubeskadiget vare frem for at betale købssummen tilbage. Dvs. din vare bliver repareret, eller du får en ny vare fremsendt som erstatning for den, der reklameres over, såfremt din reklamation er berettiget.

Læs i øvrigt mere om reklamationsretten her.

Beskadiget pakke
Er din pakke beskadiget ved levering skal der reklameres til Fragtselskabet, enten Post Danmark eller GLS. Ved synlig beskadigelse bedes du nægte modtagelse. Er pakken allerede modtaget, skal der reklameres hurtigst muligt og gerne samme dag. Husk at modtage med FORBEHOLD. Kontakt Coffeeprints på [email protected] så hjælper vi med reklamtionsbehandlingen.

Ansvarsbegrænsning
Der tages forbehold for prisstigninger, afgiftsændringer, valutaændringer, udsolgte/udgåede varer og tastefejl.

Terms

Online purchase
It is safe and easy to shop in the Coffeeprints Webshop. When you place your order on www.coffeeprints.dk you will automatically receive an order confirmation via e-mail.
Make sure that you type in your postal address and e-mail correctly. If there is a mistake in the e-mail address, you will not receive an order confirmation.

Coffeeprints cannot be held responsible for typing errors, pricing errors, sold out/out dated products or delivery failures from our suppliers.

You can always find the current terms of sale and delivery on this page.

Return service
You can return any product bought on www.coffeeprints.dk in our shop on Provstevej 10 in Copenhagen or send them to us through mail or delivery. You are liable for paying the expenses for the return. The product has to be in unharmed condition for the return to be possible.

If you have chosen to have the product sent as a gift to a third party, the recipient can also easily return the product to this address:

Coffeeprints
Provstevej 10
2400 Copenhagen NV
DENMARK

Right of cancellation
According to Danish law it is always possible to return a product within 14 days from the reception of the product. In instances where the customer wants a later delivery, e.g. gift certificates, we delay the return date to 14 days after the reception of the product. This means that you can always return your product 14 days after it has been received.

The right to cancellation is dependent on the product being returned in the same condition and quantity as upon reception. All price tags and stickers need to be unbroken. The right to cancellation is therefore null and void if you have used the product in a way, which reduces the value of the product considerably.

Should you want to return your product by mail, you can reuse the packaging in which it came. Please include your part of the receipt and write whether you prefer an exchange or a refund. If you prefer a refund, please include an account number.

We will return your balance as soon as we have received the product and checked whether it fulfils the requirements for return. It is not possible to get a refund for more than the amount stated on the receipt.

Should you want to cancel or exchange your product, you are liable for costs of return shipping and shipping of a new product. Alternatively you are always welcome in our store. Here it is possible to exchange your product for another one or get a gift certificate. Just bring the receipt you got with your product. Products sent to us by COD will not be accepted.

Return address
Coffeeprints
Provstevej 10
2400 Copenhagen NV
DENMARK
(Remember to include receipt)

If you have any questions regarding your order or the return/exchange options please contact us on

Mail: [email protected]
Phone: +45 61 708 718

Complaints
If there are any defects on your product please contact us on the above mentioned e-mail, address or phone number. You have a 2 year right of complaint from the day of reception. Remember to keep your receipt.

You are welcome to come by our shop and exchange your product or you can return it by mail to the address mentioned above. If there are any defects on the product we will of course reimburse the shipping cost, if the complaint is justified.

It is a condition that these defects are not a result of a wrongful use of the product or other damaging actions. Please notify us as soon as possible after noticing the issue. We will always substitute a faulty product with a new and undamaged product rather than reimbursing the payment. This means that your product will be repaired or replaced if the complaint is justified.

Damaged package
If your package is damaged upon deliver, please notify the carrier – either the postal service or GLS. In case of obvious damage please do not accept the package. If the package has already been accepted the carrier should be contacted as soon as possible – preferably the same day. Contact Coffeeprints on [email protected], then we will help you out with the complaint.

Limitation of responsibility
Coffee Prints cannot be held responsible for typing errors, pricing errors, currency fluctuations, rising prices, customs, changing taxes, sold out/out dated products or delivery failures from our suppliers.